Крыжавыя дарогi, 2 частка


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Ганна перш дзесьці выйшла з пакоя і мо з паўгадзіны адсутнічала. Вярнуўшыся, яна ўставіла некалькі сваіх заўваг і следам за апошняй заўвагай крута абарвала абодвух.
— Адзінаццатая гадзіна, а Камаровых усё яшчэ няма.
— Марозу баяцца,— адказаў Лука Дарафеіч.
— А без іх мы не сумеем спаткаць Новы год? — пасмяяўся Рыгор.
— У болыпай кампаніі весялей...
— Нават?
— Ды я гатавалася дзеля ўсіх...
— Шчога не парадзіш...
Ганна прачыніла дзверы і паслухала. У кватэры і за дзвярыма было ціха.
— Вы ўбачайце мяне, браткі, што так не гасцінна...
— Не ўбачым, нізашто,— пажартаваў Рыгор.
— А вы ж яшчэ чакаеце кагосьці...
Ганнін адказ пераняўся стукам дзвярэй — то прыйшлі Камаровы.
Пакоік напоўніўся да адказу. Пяцёра чалавек да разапяты пасярэдзіне столік занялі ўсё яго гала.
— Хто не знаёмы — пазнайцеся, прашу...
Скрыжаваннем выцягнулася некалькі рук. Паўстаў смех, перагаворы...
Ганна замітусілася, не ведаючы, як гасцінней уладзіць. Яна памеркавала з крэсламі, падышла да ложка і ўсё не магла вырашыць, як тут лепей. Нарэшце спынілася, праказаўшы:
— Прашу вас заняць месцы за сталом. У цеснаце — не ў крыўдзе...
— А вы б мо думалі, што мы крыўдзімся? Харошая справа...
Міхась Камар першым залез за стол, а за ім усе другія.
— Мне думаецца, што павінна ўжо чуваць крокі Новага года.
Рыгор паглядзеў на гадзіннік.
— Зараз званіцьме...
Ганна наліла ў чаркі віна і праказала:
— Давайце вып'ем за Новы шчаслівы год!
— Хоцькі б не абмануў ён нас...
— За хуткую перамогу?
Міхась Камар паглядзеў на Рыгора.
— Над кім і каго? — суха запытаў Рыгор.
— Над немцамі.
— Дык вось: немца рабочага над немцам буржуем і расійскага рабочага над расійскім буржуем... За перамогу над вайною...
— Рыгор! Цябе, я бачу, не навучылі апошнія здарэнні гісторыі... Я бачу, што ты... Во! Гэта ж мой вучань! — абярнуўся Міхась да Лукі Дарафеіча.
— Ласне?
— Запытайце... За Рыгу і за мінулае, Рыгор!
— За светлую будучыню...
— Я з Рыгорам! — праказала Ганна.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34